Bekræftelse af versionen

Du kan kontrollere maskinens version med tasten [Tællerkontrol].
1
Tryk på  i betjeningspanelet.
2
Tryk på [Tjek Enheds- konfigurering].
3
Kontrollér, hvilken maskinversion der er angivet for [Controllerversion].
70EL-000