Controller-version 838.xxx.xxxx lisäykset ja muutokset

Seuraavat tärkeät toiminnot on lisätty tai niitä on muutettu tässä versiossa.

Perustoiminnot

Lisätty tuettuja paperityyppejä.
Synteettinen (polypropeeni)
Synteettinen (polyesteri)

Lisävarusteet

Lisätty lisävaruste tälle laitteelle.
Multi-drawer Paper Deck-D: Kun Paper Deck Path Kit-A on käytössä, POD Deck Lite XL-A ja Stack Bypass-C voidaan yhdistää.

Asetukset/Tallennus

Toiminto, joka määrittää, lisätäänkö paperia Tasolle A, kun Massaniputuksen asetus on [Kyllä].

Paperityypin hallinta

Toiminto kuvan paikan säätämiseen pitkillä arkeilla
Toiminto, jossa paperiasetusten tai paperityypin hallinta-asetusten yhteydessä näytöllä näkyvät myös valitut paperilähteet.
70ER-001