Controller-version 602.xxx.xxxx lisäykset ja muutokset

Seuraavat tärkeät toiminnot on lisätty tai niitä on muutettu tässä versiossa.

Lisävarusteet

Seuraava lisävaruste on lisätty.
Finisher Long Sheet Catch Tray-A: Mahdollisuus lisätä useita korkeintaan 1 300 mm:n pituisia paperiarkkeja

Asetukset/Tallennus

Puhtaan mustan rgb-prosessin alkuperäisasetusta on muutettu.
70ER-002