Version tarkistaminen

Voit tarkistaa laitteen version [Laskurin tarkistus] -painikkeella.
1
Paina käyttöpaneelin -painiketta.
2
Valitse [Laite- kokoonpano].
3
Tarkista laitteen versio, joka on ilmoitettu kohdassa [Controller-versio].
70ER-000