Potwierdzanie wersji

Wersję urządzenia można sprawdzić za pomocą przycisku [Kontrola licznika].
1
Naciśnij przycisk  na panelu sterowania.
2
Naciśnij przycisk [Spr. Konfigur. Urządzenia].
3
Sprawdź wersję urządzenia wymienioną obok pozycji [Wersja Kontrolera].
70EU-000