Uzupełnienie i zmiany dotyczące kontrolera w wersji 838.xxx.xxxx

W tej wersji dodano lub zmieniono następujące ważne funkcje.

Podstawowa obsługa urządzenia

Dodano obsługiwane typy papieru.
Syntetyczny (polipropylen)
Syntetyczny (poliester)

Produkty opcjonalne

Dodano produkt opcjonalny dla tego urządzenia.
Multi-drawer Paper Deck-D: Jeżeli urządzenie jest wyposażone w Paper Deck Path Kit-A, można podłączyć POD Deck Lite XL-A i Stack Bypass-C.

Ustawienia/Rejestracja

Funkcja umożliwiająca ustawienie, czy załadować papier do tacki A, gdy tryb stosu o dużej pojemności jest ustawiony na [Włącz].

Zarządzanie typem papieru

Funkcja umożliwiająca regulację pozycji obrazu na długich arkuszach.
Funkcja pozwalająca wyświetlić ekran ze źródłami papieru wybranymi po wyświetleniu ekranu ustawień papieru lub ekranu ustawień zarządzania typem papieru.
70EU-001