Uzupełnienie i zmiany dotyczące kontrolera w wersji 602.xxx.xxxx

W tej wersji dodano lub zmieniono następujące ważne funkcje.

Produkty opcjonalne

Dodano produkty opcjonalne wymienione poniżej.
Finisher Long Sheet Catch Tray-A: Można załadować wiele arkuszy papieru o rozmiarze do 1300 mm

Ustawienia/Rejestracja

Zmieniono ustawienie początkowe dla procesu pełnej czerni RGB.
70EU-002