Tillägg och ändringar för styrenhetens version 838.xxx.xxxx

Följande stora funktioner har lagts till eller ändrats i den här versionen.

Grundläggande funktioner

Papperstyper som kan användas har lagts till.
Syntetiskt (polypropylen)
Syntetiskt (polyester)

Tillvalsprodukter

En tillvalsprodukt för denna maskin har lagts till.
Multi-drawer Paper Deck-D: När Paper Deck Path Kit-A är utrustad kan POD Deck Lite XL-A och Stack Bypass-C anslutas.

Inställningar/Registrering

En funktion för att ställa in om papper ska fyllas på i fack A när högkapacitetsstapling är inställt på [På]

Hantering av papperstyp

En funktion för att justera bildplaceringen på långa ark
En funktion för att visa skärmen med valda papperskällor när skärmen för pappersinställningar eller skärmen för inställningar för hantering av papperstyp visas på displayen
70F4-001