Tillägg och ändringar för styrenhetens version 602.xxx.xxxx

Följande stora funktioner har lagts till eller ändrats i den här versionen.

Tillvalsprodukter

Följande tillvalsprodukt har lagts till.
Finisher Long Sheet Catch Tray-A: Flera pappersark upp till 1 300 mm kan fyllas på

Inställningar/Registrering

Den initiala inställningen för RGB Ren svart process har ändrats.
70F4-002