Bekräfta version

Du kan kontrollera maskinens version från nyckeln [Räknarkontroll].
1
Tryck på  på kontrollpanelen.
2
Tryck på [Kontr. enh.- konfiguration].
3
Kontrollera vilken maskinversion som står angiven som [Styrenhetens version].
70F4-000