Efterbehandla med häftenheten

Du kan använda häftenheten för att häfta varje kopia efter sortering eller gruppering.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Efterbehandling>.
5
Tryck på <Häfta + Sortera> eller <Häfta + Gruppera>  <Nästa>.
<Häfta> visas bara när du skriver ut en PDF-fil med <Åtkomst lagrade filer>.
6
Välj häftningsplacering.
En efterbehandlare kan vara nödvändig beroende på efterbehandlingsfunktionen.
Delarna och deras funktioner
Tillval
Beroende på papperstyp, kanske du inte kan använda efterbehandlingsfunktionerna. Maskinvaruspecifikationer
Du kan ange vilken åtgärd som ska utföras om det finns för många ark att häfta på en och samma gång. <Åtgärd vid för många ark att häfta>
När du gör inställningar i <Åtkomst lagrade filer>
Efterbehandlingsfunktionen kan bara användas när du skriver ut en PDF/XPS-fil eller en fil som sparats i brevlådan.
7YAY-069