Ändra färgen

Justera tätheten för gult, magenta, cyan eller svart var för sig.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Färgbalans>.
5
Tryck på <-> eller <+> för varje färg för att justera färgbalansen.
(Objekt som visas på skärmen kan variera beroende på modell och alternativ.)
6
Utför övriga justeringar.
Om fyra inställningar visas (<Justera mättnad>, <Justera nyans>, <Finjustera täthet>, <Justera svart nyans>)
Om endast <Finjustera täthet> visas
7
Tryck på <OK>  <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
TIPS
Du kan registrera upp till fyra inställningar efter justeringarna. Efter att du har justerat färgen, tryck på <Återkalla/registrera> välj en knapp från <C1> till <C4> tryck på <Registrera> <Ja> <OK>.
Om du vill ta bort registrerade inställningar, tryck på <Återkalla/registrera>, välj en knapp och tryck på <OK>.
Du kan ändra knappnamnen på <C1> till <C4>. Välj knappen som du vill ändra, tryck på <Ändra namn> och ange ett nytt namn.
Om du vill ta bort den registrerade inställningen, välj knappen och tryck på <Radera> <Ja>.
7YAY-060