Rengöra dammskyddsglaset

Om vita ränder eller andra utskriftsfel uppstår även efter att originalglaset har rengjorts kan dokumentmataren, huvudenheten eller dammskyddsglaset vara smutsigt. Följ i sådana fall anvisningarna nedan för att rengöra dammskyddsglaset.
1
Slå av strömmen och dra ur kontakten ur uttaget.
Stänga av maskinen
Kontrollera maskinens status innan du stänger av den. Du kan stänga av maskinen även om den utför en åtgärd, men detta kan orsaka att åtgärden avbryts eller att data skadas.
2
Öppna den främre luckan.
3
Dra ut tonerpatronen.
Se till att undvika att utsätta tonerpatronen för stötar genom att den slår in i saker etc. då detta kan orsaka att toner läcker ut.
4
Sätt tillbaka tonerpatronen.
Innan du installerar tonerpatronen, kontrollera att tonerpatronens färg och färgen som anges på huvudenheten överensstämmer.
Håll tonerpatronen med den pilmarkerade sidan uppåt och skjut in den i huvudenheten tills det tar stopp.
Placera tonerpatronen på tonerpatronsledaren () och skjut in patronen tills det tar stopp.
Upprepa steg 3 och 4 för de tre andra tonerpatronerna.
5
Stäng frontluckan.
6
Sätt i kontakten i ett vägguttag och slå på strömmen.
Slå på maskinen
7YAY-01F