Huvudenhet

Namn
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ/C478i
Typ
Stationär dator
Med färgfunktion
Fullfärg
Upplösning vid läsning
600 dpi x 600 dpi
300 dpi x 600 dpi
Upplösning vid skrift
600 dpi x 600 dpi
1 200 dpi x 600 dpi
Antal färgtoner
256
Tillåtna original
Originalformat
216,0 mm x 355,6 mm
Typ av original
Ark, bok
Kopieformat/Kopieringspapper
Pappersformat
Marginal
Övre: 5,0 mm
Vänster och höger: 2,5 mm (A4) / 4,2 mm (LTR)
Undre: 4,0 mm
Ytvikt
Papperslåda: 60 g/m² till 163 g/m²
Universalfack: 60 g/m² till 216 g/m²
Papperstyp
Återuppring gånger *1
Efter påslagning
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <På>: 10 sekunder eller mindre*2
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <Av>: 30 sekunder eller mindre
Återaktivering efter viloläge
10 sekunder eller mindre
Tid till första kopian
Fullfärg
5,8 sekunder eller mindre
Svartvit
5,1 sekunder eller mindre
Kopieringshastighet *3
(Normalt A4/LTR, 100 %)
47 ark/minut (A4)
50 ark/minut (LTR)
Förstoring
Normalt pappersformat
400 %, 200 %, 141,4 %, 100 %, 70,7 %, 50 % och 25 %
Förstoringsfel av direkt (100%)
Vertikalt: ±1,30%
Horisontellt: ±1,30%
Zoom
25% till 400% (i steg om 1%)
Pappersmatningssystem/kapacitet
Papperslåda
500 ark (80 g/m²)/550 ark (75 g/m²) x 1
Universalfack
100 ark (80 g/m²/75 g/m²)/eller 10 ark (kuvert) x 1
Kapacitet i innerfacket
68 mm eller mindre i höjd eller 400 ark (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Flera kopior
9 999 ark
Elanslutning
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz, 4,3 A
Strömförbrukning
Maximal strömförbrukning
1 500 W
När maskinen är i viloläge
1,0 W (när <Energiförbrukning i viloläge> är inställt på <Låg>)
När huvudströmmen är frånslagen
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <Av>: 0,4 W
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <På>: 0,4 W
* Värdena kan variera beroende på miljö- och användningsvillkor.
Mått
(B x D x H)
imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ
521 mm x 642 mm x 864 mm
imageRUNNER ADVANCE DX C478i
521 mm x 642 mm x 668 mm
Vikt
(Exklusive tonerpatron)
imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ
Ca 52 kg
imageRUNNER ADVANCE DX C478i
Ca 42 kg
Maximalt utrymme som krävs
(B x D)
749 mm x 642 mm (med universalfacket utdraget)
Installationsutrymme
(B x D)
Endast huvudenhet
Minneskapacitet
RAM
Huvud-CPU: 2 GB
Bildbearbetnings-CPU: 2 GB
Lagringsenhet
250 GB
*1 Tiden till återaktivering kan variera beroende på miljön och aktuella driftförhållanden.
*2 Det tar 4 sekunder eller mindre tills det går att trycka på en tangent på pekskärmen. Beroende på situation, startar inte maskinen snabbt.
*3 Hastigheten på vanligt A4-LTR-papper i normalt format vid enkelsidig utskrift mäts under kontinuerlig kopiering. Hastigheten kan variera beroende på utskriftsupplösning, papperstyp och format. Hastigheten kan vara lägre för små pappersformat. Dessutom kan enheten stanna eller hastigheten minskas under kontinuerlig kopiering för att temperaturen inuti enheten ska kunna justeras eller en optimal utskriftskvalitet kunna bibehållas.
7YAY-02A