Tillgängligt papper

Följande tabell visar vilka papperstyper som kan användas i maskinen. Kontrollera också föreskrifterna rörande pappersanvändning.

Pappersformat som kan användas

Pappersformat
Papperskälla (standard)
Papperskälla (tillval)
Papperslåda 1
Universalfack
Cassette Module-AJ
Cassette Feeding Unit-AS
Cassette Feeding Unit-AT
A4
A5
A5R
A6
B5
16K
LTR
LGL
STMT
EXEC
FOOLSCAP/FOLIO *1
OFICIO *1
LEGAL (Indien) *1
FOOLSCAP (Australien) *1
F4A *1
LETTER (Government) *1
LEGAL (Government)
*1
OFICIO (Mexiko) *1
OFICIO (Brasilien) *1
Eget format
(76,2 mm x 127,0 mm till 216,0 mm x 355,6 mm)
*2
*2
*2
*2
No.10 (COM10)
-
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
-
DL
-
-
-
-
Monarch
-
-
-
-
*1 Kanske inte tillgängligt beroende på ditt land eller din region.
*2 Du kan använda eget format från 101,6 mm x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm.
Pappersformat som kan hanteras av maskinen
"Vertikal" sida och "horisontell" sida på papperet

Papperstyper som kan användas

Klorfritt papper kan användas med den här enheten.
Papperstyp
Ytvikt
Papperskälla (standard)
Papperskälla (tillval)
Papperslåda 1
Universalfack
Cassette Module-AJ
Cassette Feeding Unit-AS
Cassette Feeding Unit-AT
Tunt
60 g/m2
Normalt 1
61 till 75 g/m2
Normalt 2
76 till 90 g/m2
Normalt 3
91 till 105 g/m2
Tjockt 1
106 till 120 g/m2
Tjockt 2
121 till 128 g/m2
Tjockt 3
129 till 163 g/m2
Tjockt 4
164 till 200 g/m2
-
-
-
-
Tjockt 5
201 till 216 g/m2
-
-
-
-
Färg
61 till 75 g/m2
Återvunnet 1 *1
61 till 75 g/m2
Återvunnet 2 *1
76 till 90 g/m2
Etiketter *2
106 till 128 g/m2
-
Arkivpapper 1
60 till 74 g/m2
Arkivpapper 2
75 till 105 g/m2
Brevpapper 1
61 till 75 g/m2
Brevpapper 2
76 till 90 g/m2
Brevpapper 3
91 till 105 g/m2
Brevpapper 4
106 till 120 g/m2
Brevpapper 5
121 till 128 g/m2
Brevpapper 6
129 till 163 g/m2
Brevpapper 7
164 till 200 g/m2
-
-
-
-
Kuvert
80 till 100 g/m2
-
-
-
-
*1 Du kan använda 100 % återvunnet papper.
*2 Du kan använda A4 eller LTR.

Papper tillgängligt för 2-sidig kopiering/2-sidig utskrift

När du gör tvåsidig kopiering eller tvåsidig utskrift, använd papper som uppfyller följande krav.
Pappersformat:
A4, A5R, B5, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO*, OFICIO*, LEGAL (Indien)*, FOOLSCAP (Australien)*, F4A*, LETTER (Government)*, LEGAL (Government)*, OFICIO (Mexiko)*, OFICIO (Brasilien)* och eget format (148,0 mm x 210,0 mm till 216,0 mm x 355,6 mm)
* Kanske inte tillgängligt beroende på ditt land eller din region.
Papperstyp:
Tunt, vanligt 1 till vanlit 3, tjockt 1 till tjockt 3, färgat, återvunnet 1, återvunnet 2, fint brevpapper 1, fint brevpapper 2 och brevhuvud 1 till brevhuvud 6
Ytvikt:
60 g/m2 till 163 g/m2
Om du använder annat papper, använd då <Sida 2 av 2-sidig sida> för kopia/utskrift på baksidan av ett utskrivet papper.

Papper som inte är tillgängligt för efterbehandling

Offset-läget och häftningsläget är inte tillgängligt när du kopierar eller skriver ut på följande papper.
Pappersformat:
Papper annat än A4, LGL eller LTR
Papperstyp:
Tjockt 4, tjockt 5, etiketter, brevhuvud 7 eller kuvert

Pappersformat som kan definieras automatiskt

Papperslåda 1: A4, B5, A5R, LGL och LTR
Cassette Module-AJ: A4, B5, A5R, LGL och LTR
Cassette Feeding Unit-AS: A4, B5, A5R, A5, LGL och LTR
Cassette Feeding Unit-AT: A4, B5, A5R, A5, LGL och LTR

Föreskrifter för papper

Använd inte följande papperstyper
Om du gör det kan pappersstopp eller andra utskriftsproblem uppstå.
Skrynkliga eller vikta papper
Böjda eller rullade papper
Trasiga papper
Fuktigt papper
Mycket tunt papper
Tunt stråpapper
Papper utskrivna med en termoskrivare
Baksidan av papper som skrivits ut med termotransferskrivare
Papper med mycket struktur
Glättat papper
När du använder papper
Använd bara papper som är helt acklimatiserat till den miljö där maskinen är installerad. Om du använder papper som har förvarats i annan temperatur eller luftfuktighet kan detta resultera i pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet.
Pappershantering och förvaring
Vi rekommenderar att du använder papperet omedelbart efter att förpackningen har öppnats. Lägg tillbaka det återstående papperet i originalförpackningen och förvara den plant.
Förvara papperet i originalförpackningen så att det skyddas mot fukt och torka.
Förvara inte papperet så att det böjs eller viks.
Förvara inte papperet lodrätt och ha inte för mycket papper i bunten.
Förvara inte papperet i direkt solljus eller på en plats som har hög luftfuktighet, som är onormalt torr eller som har drastiska förändringar i temperatur och luftfuktighet.
Skriva ut på papper som är fuktigt
Det kan komma ånga från enhetens utmatningsområde och vattendroppar kan uppstå runt utmatningsområdet. Detta är inte onormalt utan kan inträffa när värme genereras från fixeringsenheten vilken orsakar att fukt i papperet avges (risken för detta är störst vid låga rumstemperaturer).

Förvara papper som skrivits ut med maskinen

Tänk på följande när du hanterar och förvarar papper som skrivits ut med maskinen.

Förvara papper med utskrift

Förvara papperet på ett plant underlag.
Förvara inte papperet med föremål av plast (vinylplast), t.ex. plastmappar. Tonern kan smälta vilket gör att papperet fastnar i plastmaterialet.
Förvara papper så att det inte viks eller skrynklas. Det kan göra att tonern försvinner.
Om du tänker förvara papperet under längre perioder (två år eller längre) bör du sätta in det i en pärm eller liknande.
Långtidsförvaring kan göra att papperet missfärgas, vilken i sin tur kan resultera i att utskriften blir missfärgad.
Förvara inte papper på platser med hög temperatur.

Föreskrifter när utskrifter fästs med lim

Se till att använda olösligt lim.
Testa limmet på en onödig utskrift innan du använder det.
Innan du staplar utskrifter som har fästs med lim kontrollerar du att limmet är helt torrt.
7YAY-02F