Underhåll av huvudenheten

Detta avsnitt beskriver hur man underhåller och sköter maskinen, såsom regelbunden rengöring och byte av förbrukningsartiklar. För mer information om försiktighetsåtgärder att vidta vid underhåll, se "Viktiga säkerhetsanvisningar" i Vanliga frågor.

Grundläggande rengöring

Byta förbrukningsartiklar

Övrigt

Försiktighetsåtgärder vid flyttning av maskinen
7YAY-017