Dokumentmatare

Originalindikator

Tänds när du placerar original i originalmatningsfacket.

Dokumentmatarlock

Öppna den här luckan när du tar bort original som har fastnat i dokumentmataren. Pappersstopp i dokumentmataren

Pappersledare

Justera de här styrskenorna efter bredden på originalet.

Originalmatningsfack

Original som placeras här matas automatiskt till dokumentmataren. När två eller fler ark har placerats, kan originalen scannas kontinuerligt. Placera original

Dokumentmatarens scanningsyta

Original i dokumentmataren scannas i det här området.

Originalglas

När du scannar böcker, tjocka eller tunna original eller andra original som inte kan scannas med hjälp av dokumentmataren bör du placerar dem på originalglaset. Placera original

Förlängning för originalmatningsfack

Dra ut facket när du scannar stora original för att förhindra att de hänger över kanten på dokumentmataren.

Originalstoppare

När stora original matas ut förhindrar originalstopparen att originalen glider från facket eller hänga över änden.

Originalutmatningsindikator

För att original inte ska bli kvar i utmatningsfacket lyser den här indikatorn när originalen matas ut och blinkar en stund när alla original har matats ut.

Originalutmatningsfack

Scannade original matas ut här.

Originalhållare

Håller ned original så att originalen matas ut på ett prydligt sätt.
Tryck inte hårt på dokumentmataren om ett tjockt original, t.ex. en bok eller en tidning, placeras på originalglaset.
Placera inte föremål i utmatningsområdet för originalen. Det kan leda till skador på originalen.
Rengör regelbundet dokumentmataren och originalglaset för att få rätt utskriftsresultat. Regelbunden rengöring
7YAY-00A