Framsida

imageRUNNER ADVANCE DX C478i
imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ

Kontrollpanel

Kontrollpanelen består av indikatorerna och pekskärmen. Du kan utföra alla funktioner och ange inställningar på manöverpanelen.
Kontrollpanel
Grundläggande skärmbilder på pekskärmen

Dokumentmatare

Matar automatiskt in original i enheten för scanning. När två eller fler ark har placerats i dokumentmataren kan originalen scannas kontinuerligt. Dokumentmatare

USB-port (högra framsidan av huvudenheten)

Du kan ansluta enheter, som t.ex. ett USB-minne, till maskinen. Ansluta ett USB-minne
Vissa typer av minnesenheter kan inte att spara data på rätt sätt.
USB-porten (högra framsidan) på maskinen stöder USB 2.0.

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren när du slår på eller av maskinen.
Slå på maskinen
Stänga av maskinen

Höger lucka på huvudenheten

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla

Universalfack

Fyll på papper i universalfacket när du vill använda en papperstyp som skiljer sig från det som har fyllts på i papperslådan.
Universalfack
Fylla på papper i universalfacket

Främre lucka på huvudenheten

Öppna den här luckan vid byte av tonerpatronen eller tonerspillbehållaren.
Byta tonerpatron
Byta tonerspillbehållare

Höger lucka på papperslådan

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla

Papperslåda 1

Fyll på den typ av papper du ofta använder. Papperslåda

Vänster lucka på huvudenheten

Öppna den här luckan vid byte av tonerspillbehållaren. Byta tonerspillbehållare

Förvaringslåda för glasrengöringsark

I denna låda kan du förvara duken för rengöring av originalglaset.

Rörelsesensor

När sensorn känner en person i närheten av maskinen, avslutar maskinen automatiskt viloläget. Gå till viloläge

Efterbehandlare

Du kan använda vissa efterbehandlingsfunktioner när papperet matats ut. Efterbehandlare (imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ)

Utmatningsfack (fack A)

Papper matas ut här när utskriften är klar. När du använder imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ kan du ange för vilka funktioner facket ska användas genom att konfigurera <Output Tray Settings>. <Output Tray Settings> *
För mer information om inställning av tillbehör som installerats på maskinen, se Tillval.
Ansluta ett USB-minne
Du kan ansluta USB-minnen till USB-portarna på den vänstra sidan av kontrollpanelen och skriva ut data direkt från USB-minnet. Original som har scannats med maskinen kan också sparas direkt till USB-minnet. Arbeta med data på en minnesenhet
Kontrollera att USB-minnesenheten är rätt isatt när du ansluter den till maskinen. Om den inte ansluts korrekt, kan det leda till att den eller maskinen slutar fungera.
Se till att du följer rätt procedur när du tar bort USB-minnesenheten. Ta ut minnesenheten Om du inte gör det kan det leda till fel på maskinen eller USB-minnesenheten.
Maskinen stöder USB-minnesenheter i FAT32/exFAT-format.
Enheter och användningssätt som inte stöds
Minnesenheter med säkerhetsfunktioner
Minnesenheter som inte uppfyller USB-specifikationen
Minneskortläsare anslutna via USB
Anslutning av minnesenhet via en förlängningskabel
Anslutning av minnesenhet via en USB-hubb
7YAY-007