Universalfack

Använd universalfacket när du vill skriva ut på papperstyp som inte har fyllts på i papperslådan, t.ex. kuvert.

Pappersfack

Öppna papperslådan när du fyller på papper.

Förlängning för fack

Dra ut utmatningsfackets förlängning när du fyller på stora papper.

Pappersledare

Justera pappersledarna efter papperets bredd så att papperet matas in i enheten på rätt sätt. Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan och förskjut den.
7YAY-00E