Papperslåda

Papperslåda 1

Pappersledare (vänster ledare)

Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan och förskjut den.

Pappersledare (frontledare)

Tryck på den övre delen av den främre styrskenan och förskjut den.

Pappersstoppsindikator

Anger återstående mängd papper. Märket flyttas nedåt vartefter återstående mängd papper minskar.
Fästa pappersformatetiketten
Fäst pappersformatetiketten på samma höjd som kassettnummerindikatorn och cirka 5 mm till vänster.
* Cirka 5 mm
Observera att etiketten för pappersformat kan innehålla pappersformat som inte är tillgängliga på maskinen.
7YAY-00F