Cassette Feeding Unit-AT

Låter dig lägga till tre papperslådor. Genom att fylla på de extra papperslådorna med olika pappersformat slipper du byta papper så ofta.

Papperslåda

Fyll på papper. Fylla på papper i papperslådan

Höger lucka

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla

Pappersstoppsindikator

Anger återstående mängd papper. Märket flyttas nedåt vartefter återstående mängd papper minskar.
Cassette Feeding Unit-AT ska installeras ensam på maskinen. Den kan inte installeras i kombination med annan papperskälla.
7YAY-026