Ange utmatningsfack för förtryckt papper

Du kan ange vilket utmatningsfack som förtryckt papper ska skickas till. Om du anger utmatningsfack för respektive funktion går det fortare att hitta utmatat papper. Du kan också ange utmatningsfacksprioritet om flera utmatningsfack anges för samma funktion.
Inställningen är tillgänglig bara om maskinen har fler utmatningsfack.

Tillgängliga funktioner för enhetskonfiguration och utmatningsfack

Enhetskonfiguration
Tillgängliga funktioner för utmatningsfack och standardprioritet
Fackplats
Med efterbehandlare
<Fack A>
1 Kopia, 1 Åtkomst lagrade filer, 1 Skrivare, Mottagning, Övriga, IP-fax, Fax
<Fack B>
Kopia, Åtkomst lagrade filer, Skrivare, 1 Mottagning, 1 Övriga, 1 IP-fax, 1 Fax
<Fack C>
2 Kopia, 2 Åtkomst lagrade filer, 2 Skrivare, Mottagning, Övriga, IP-fax, Fax
Om det utmatade papperet i vissa fack når höjdmarkeringen, används automatiskt ett annat fack som angetts till samma funktion. Du bör emellertid bara ange ett enda fack till fax-/I-faxdokument, så att du lätt kan hitta dem.
Prioriteringsordningen för utmatningsfacken avgörs av hur de valda utmatningsfacken är sorterade. Prioriteten visas med "1", "2" och "3".
Välj <Övriga> när du skriver ut rapporter.
IP-faxfunktionen visas när alternativet har aktiverats.
Faxfunktionen visas för enhetskonfigurationer med faxkort installerat.
Ett tal visas i slutet av IP-faxet och faxfunktionerna för att ange antalet linjer som är aktiverade.
Papper kanske inte matas ut till det utmatningsfack som anges med den här inställningen beroende på vilket papper som används och de efterbehandlingsfunktioner som har valts.
Pappersformat som kan matas ut till maskinens utmatningsfack varierar efter enhetskonfigurationen. För mer information, se Tillbehör.
Om ett utmatningsfack som har stöd för arbetssättet Förskjutning väljs i inställningarna för utmatningsfack, kommer kopiorna inte att matas ut till utmatningsfacket enligt angivna inställningar om <Förskjut> har aktiverats. Utför någon av nedanstående åtgärder för att lösa problemet.
Inaktivera <Förskjut samtidigt> i autosorteringsinställningarna. <Autosortering>
Ange ett utmatningsfack som har stöd för arbetssättet Förskjutning i inställningarna för utmatningsfack.
Inaktivera <Sortera> manuellt innan du utför jobbet.
7YAY-016