Ange pappersformat och typ i universalfacket

Om <Prioritera skrivardrivrutin före jobb med universalfack> är inställt på <På> prioriteras skrivardrivrutinsinställningarna när universalfacket anges som papperskälla för jobb från skrivardrivrutinen.
Pappersstopp eller annat utskriftsproblem kan inträffa om format och papperstyp som angetts i skrivardrivrutinen inte stämmer överens med aktuellt papper i universalfacket.
1
Fyll på papper i universalfacket. Fylla på papper i universalfacket
Skärmbilden för att ange pappersformat och papperstyp visas.
2
Ange pappersformat.
Om du trycker på <Favoritpapper> och registrerar ofta använda pappersformat på knappar, kan du enkelt hämta dem med ett knapptryck. Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket
Fylla på papper med standardformat
Välj pappersformat i <Standardformat>.
Fylla på eget pappersformat
När du fyller på kuvert
3
Tryck på <Ändra> i <Papperstyp>.
4
Välj papperstyp och tryck på <OK>.
Om papperstypen finns inte visas, tryck på <Detalj. inställn.> för att välja från en lista.
Om den påfyllda papperets typ inte finns i listan på inställningsskärmen, kan du registrera den i listan över papperstyper. Inställningar för hantering av papperstyp
Pappersformatet Kuvert kan inte väljas på skärmen Detaljer för <Papperstyp>. Om du vill välja papperstypen Kuvert registrerar du papperstypen i <Registrera favoritpapper (universalfack)>, tryck sedan på <Favoritpapper> i steg 2  den knapp som papperstypen Kuvert har registrerats för  <OK>. Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket
5
Tryck på <OK>.
7YAY-011