Ange pappersformat och -typ

Du måste ange inställningar för pappersformat och typ så att de överensstämmer med ifyllt papper. Kom ihåg att ändra pappersinställningarna när du fyller på ett annat pappersformat än det som tidigare fyllts på.
Om inställningarna inte stämmer överens med format och typ för påfyllt papper, kan pappersstopp eller utskriftsfel inträffa.
7YAY-00Y