Byta tonerpatron

Om maskinen börjar få slut på eller får slut på toner visas ett meddelande om att du måste förbereda en ny eller byta ut tonerpatronen. Förbered en ny eller byt tonerpatron enligt det visade meddelandet.
Byt inte tonerpatron förrän du får ett meddelande om att du bör göra det.
För information om varje meddelande, se Åtgärder vid meddelanden.
För mer information om hur du kontrollerar tonerpatronens modellnummer, se Utbytesdelar.
Du kan kontrollera hur mycket toner som finns kvar. Kontrollera återstående tonernivå

Förfarande för att byta tonerpatroner

Om du byter ut flera tonerpatroner samtidigt, byt ut dem i ordningen svart, gul, magenta, cyan.
1
Tryck på .
Detta är inte nödvändigt om svart toner eller alla tonerfärger är slut.
2
Öppna den främre luckan på huvudenheten.
3
Dra ut tonerpatronen.
Dra ut tonerpatronen för den färg som visas på skärmen.
Se till att undvika att utsätta tonerpatronen för stötar genom att den slår in i saker etc. då detta kan orsaka att toner läcker ut.
4
Ta ut den nya tonerpatronen ur sin förpackning.
5
Skaka den nya tonerpatronen cirka fem eller sex gånger så att tonern fördelas jämnt inuti patronen.
Avlägsna inte trummans skydd i det här steget.
6
Avlägsna trummans skydd.
Vidrör inte trummans yta överst på tonerpatronen.
7
Sätt in den nya tonerpatronen.
Innan du installerar tonerpatronen, kontrollera att tonerpatronens färg och färgen som anges på huvudenheten överensstämmer.
Håll tonerpatronen med den pilmarkerade sidan uppåt och skjut in den i huvudenheten tills det tar stopp.
Placera tonerpatronen på tonerpatronsledaren () och skjut in patronen tills det tar stopp.
8
Stäng den främre luckan på huvudenheten.
Om en utskrift avbröts på grund av att det var slut på toner kommer den automatiskt att återupptas när du bytt ut tonerpatronen.
Även om cyan, magenta eller gul toner tar slut kan du fortsätta att skriva ut i svartvitt så länge det finns svart toner, men utskriftskvaliteten kommer att försämras. Om du vill fortsätta att skriva ut i svartvitt, byt inte ut tonerpatronen förrän utskriften är klar.
Om utskriftens färg och täthet skiljer sig åt efter att tonerpatronen bytts ut, justera maskinen.
7YAY-01H