Åtgärda klammerstopp (imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ)

Om klammerstopp uppstår kommer ett meddelande att visas om var klammerstoppet inträffat och vilken åtgärd som krävs för att rensa det från skärmen. Kontrollera klammerstoppets position på skärmen och ta bort fastnat klammer på det sätt som beskrivs i referensen nedan. För mer information om försiktighetsåtgärder att vidta när klammerstopp ska rensas, se "Viktiga säkerhetsanvisningar" i Vanliga frågor.
Bekräfta före hantering
När klammerstopp rensas, kontrollera att maskinens lock, papperslådor och tillbehör är stängda.
7YAY-020