Kontrollera antalet sidor att kopiera/skriva ut/faxa/scanna

På pekskärmen kan du kontrollera det totala antalet sidor för kopiering, faxning, skanning och utskrift.
1
Tryck på tangenten  (Räknare/enhetsinformation) eller [Räknare/enhetsinformation] (modeller med upprätt kontrollpanel).
Poster som visas på skärmen <Hem>
Kontrollpanel
2
Kontrollera hur många sidor som har kopierats, scannats och skrivits ut.
(Objekt som visas på skärmen kan variera beroende på modell och alternativ.)
Om du vill kontrollera det totala antalet sidor som har scannats och skickats, tryck på <Sänd-/faxräknare>.
Tryck på <Övervakningstjänst>  <Kommunikationstest> för att kontrollera kommunikationen med fjärrövervakningsservern. När den här funktionen körs skickas information på maskinen regelbundet till fjärrövervakningsservern. Det är nödvändigt att aktivera kommunikation mellan maskinen och servern som tillhandahåller tjänsten, för att använda funktionen.
Du kan skriva ut en lista som visar antalet sidor som används vid kopiering, utskrift, scanning och faxning.
På den här skärmen kan du också kontrollera räknarinformation för varje MEAP-program. Tryck på <Kontrollera MEAP-räkn.> på skärmen i steg 2. Om du trycker på <Enhetsinfo/Övrigt> <Kontr. enh.- konfiguration> på samma skärm, kan du kontrollera vilka tillval som installerats på maskinen och version för säkerhetschipet för kryptering av data på lagringsenheten.
Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för information om räkningsvillkoren.
7YAY-0HE