Korrigera oregelbundenheter i skuggade områden

När maskinen skriver ut ett dokument som innehåller ett stort område med färgfyllnad, görs automatiskt bildjusteringar för att förhindra oregelbundenheter i fyllnadsområdet. Oregelbundenheter kan oavsett detta uppstå. Om du skriver ut på vanligt eller återvunnet papper kan du använda den här funktionen för att reglera oregelbundenheter i ett fyllnadsområde.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Justeringsläge för bildfyllnadsområde>.
2
Välj lämpligt läge för det papper du använder och tryck på <OK>.
<Läge 1> är för papper tillverkat i Japan.
<Läge 2> är för papper tillverkat utanför Japan.
<Läge 3> är för papper tillverkat utanför Japan och ska användas i Nordamerika.
7YAY-0RW