Ställa in arbetssätt för att förhindra böjt papper

Om papperets slut skrynklas efter utskriften ska du följa stegen nedan.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>  <Förhindra pappersböjning>.
2
Sätt <Förhindra pappersböjning> till <På> och tryck på <OK>.
Om den här inställningen är <På> kan utskriftskvaliteten påverkas.
7YAY-0S0