Ställa in Justeringsläge för fyllnadsområde på normalt papper

Efterbehandlingskvaliteten kan förbättras genom att den här inställningen aktiveras vid användning av normalt papper med glättad yta.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>  <Justeringsläge för bildfyllnadsområde, vanligt papper>.
2
Sätt <Justeringsläge för bildfyllnadsområde, vanligt papper> till <På> och tryck på <OK>.
Om du ställer in det här på <På> när du använder normalt papper utan glättad yta kan fixeringsproblem uppstå.
7YAY-0S1