Skriva ut användarinformation på dokument

Du kan ställa in maskinen för att tvinga fram utskrift av information som namnet på den inloggade användaren på utskrifter eller kopierade dokument. Den här funktionen gör det möjligt att identifiera alla utmatade dokument bara genom att kontrollera den utskrivna informationen, vilket avskräcka obehörig kopiering. Administratörs- eller enhetsadmin-behörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Gemensamma> <Utskriftsinställningar>  <Tvinga utskrift av igenkänningsinformation>.
3
Tryck på <På> och välj de funktioner som tvinga fram utskrift av användarinformation.
I <Målfunktion>, tryck på <På> för varje funktion du vill använda inställningen för.
4
Ange utskriftsposition och tryck på <OK>.
Tryck på pilknappen för att välja utskriftsposition. Om du vill justera placeringen, tryck på <Ange detaljer> och ange plats.
7YAY-0EL