Hantera data på lagringsenheten

Information som t.ex. filer i Avancerat utrymme eller brevlådan, data från adressboken, befintliga jobbdata och lösenord sparas på maskinens lagringsenhet. Maskinen krypterar informationen vilket förhindrar att den läses av obehöriga användare. Maskinen är dessutom utrustad med Canon MFP Security Chip, som uppfyller FIPS 140-2 Level 2-säkerhetsnivå, upprättad av amerikanska myndigheter. Canon MFP Security Chip är certifierad som kryptografimodul under programmet för validering av kryptografimoduler (CMVP) som upprättats av USA och Kanada samt under det japanska programmet för validering av kryptografimoduler (JCMVP). Certifiering enligt Canon MFP Security Chip garanterar att resultatet av det standardiserade testet visar att testobjektet överensstämmer med föreskrivna standarder.
TPM-inställningen kan också användas för att kryptera den lösenordsinformation och certifikatinformation som hanteras i minnet.
Datakryptering av lagringsenheten på maskinen kan eventuellt inte skydda data från alla typer av obehöriga aktiviteter. Var försiktig vid hantering av data.
Krypterade data kan inte läsas även om du ta bort lagringsenheten och monterar den i en annan Canon flerfunktionsskrivare.
Den här enheten genererar 256-bitars krypteringsnycklar med NIST SP 800-90A slumptalsgenerering. För kryptering använder maskinen en AES-algoritm enligt FIPS PUB 197.
7YAY-0H8