Registrera användargrupper

Registrera användargrupper. Användargruppsadresslistor kan delas i registrerade användargrupper.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Klicka på [Add Group (Local Device Users)...] eller [Add Group (Other Users)...].
Välj [Add Group (Other Users)...] om serverautentisering är inställt.
Lägga grupper till en lokal enhet
Lägga grupper till en autentiseringsserver
7YAY-0F4