Konfigurera inställningar för säkerhetspolicy

Maskinens inställningar för informationssäkerhet kan tillämpas och hanteras satsvis. Vi rekommenderar att informationssäkerhetsadministratören som ansvarar för att hantera säkerhetspolicys tillämpar säkerhetspolicyn på maskinen enligt din organisations bestämmelser. För att konfigurera säkerhetspolicyn, loggar du in till Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) med administratörsbehörighet.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Klicka på [Security Policy Settings].
Inställningsföreskrifterna visas. Var noga med att läsa och förstå innehållet.
Om inget lösenord har konfigurerats (Använda lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar), läs innehållet och klicka på [OK] för att gå vidare till steg 6.
5
Ange lösenordet och klicka på [Log In].
6
Konfigurera nödvändiga alternativ och klicka på [OK].
Mer information om inställningarna finns i Säkerhetspolicyinställningar.
Inställningar för uppgifter som indikeras med ett bockmärke här kan inte ändras med  (Inställningar/Registrering) eller i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
För maskininställningar som ändras när säkerhetspolicyinställningarna tillämpas kan du inte bara avmarkera kryssrutan för att återställa tidigare inställda värdet. Om du vill ändra inställningarna använder du  (Inställningar/Registrering) eller Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
7
Klicka på [OK].
Om en säkerhetspolicy har ställts in visas ett meddelande som indikerar funktioner och åtgärder är begränsade när skärmen <Inställningar/Registrering> visas på kontrollpanelen eller i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

Tillämpa en säkerhetspolicy på en annan enhet

Du kan importera och exportera maskinens inställningar för säkerhetspolicys. Genom att använda samma princip på flera enheter*, kan du hantera alla enheter i din organisation med samma inställningar. Importera/exportera inställningsdata
* Endast Canon-enheter som är kompatibla med säkerhetspolicyinställningar
Säkerhetspolicyinställningar kan endast importeras om lösenordet för säkerhetspolicyn på den exporterande maskinen matchar det på den importerande maskinen eller om inget lösenord har ställts in för den importerande maskinen. Om inget lösenord har ställts in för den importerande maskinen, tillämpas det konfigurerade lösenordet för den exporterande maskinen på den importerande maskinen.
7YAY-0C5