Scanna original från ett program

I det här avsnittet beskrivs hur du scannar ett original genom att starta Color Network ScanGear 2 från ett program. Du kan också scanna en del av originalet genom att ange scanningsområdet.
Från kontrollpanelen
1
Placera originalet. Placera original
För att ange scanningsområdet placerar du originalet på originalglaset.
För att scanna flera sidor efter varandra, placera originalen i mataren.
2
Tryck på <Scanner>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Online>.
Nu kan du scanna från datorn.
När du är online är andra funktioner, som t.ex. kopiering, inte tillgängliga.
Du kan också ställa in så att maskinen automatiskt ansluts. <Auto online>
Från en dator
4
Från programmenyn väljer du den funktion som startar scanningen.
Color Network ScanGear 2 startar. För mer information, se handboken för respektive program.
5
Vid [Scanning Method] på fliken [Basic Settings] väljer du den plats där originalet finns.
Om originalet finns på originalglaset, välj [Platen Glass].
Om du lägger ett ensidigt original i dokumentmataren, välj [Feeder (1-sided)]. För 2-sidiga original, välj [Feeder (2-sided)].
6
Ange lämpliga scanningsinställningar.
Du kan ange färg, upplösning och originalformat för scanning. Klicka på fliken [Advanced Settings] för att ange detaljerade inställningar, som t.ex. originalets riktning. För mer information, se hjälpen för Color Network ScanGear 2.
7
Klicka på [Scan].
Scanning av originalet startar.
När scanningen är klar, stängs skärmen Color Network ScanGear 2 och det scannade originalet visas på skärmen för det aktuella programmet.
När scanningen är klar, tryck på <Offline> på skärmen <Scanner>.
Du kan också ställa in så att maskinen automatiskt kopplas från. <Auto offline>
7YAY-09F