Göra inställningar för WebDAV

I det här avsnittet beskrivs steg för att aktivera WebDAV-serverfunktioner. WebDAV är ett protokoll som utökas från HTTP och används för att hantera filer och mappar på en webbserver. Eftersom WebDAV även har stöd för TLS-kryptering, kan du bygga ett fildelningssystem som är mycket säkert tack vare användarhantering. Genom att aktivera WebDAV-serverfunktionerna kan Avancerat utrymme användas som en WebDAV-filserver.
 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <Använd WebDAV-server> <På> <OK>  (Inställningar/Registrering) <Ja>
7YAY-03W