Arbeta med filer och mappar på en minnesenhet

Du kan skapa mappar och radera filer som sparas i minnesenheten från maskinen. Du kan t.ex. spara en fil som skapats på en dator i minnesenheten och radera den från maskinen efter att du har skrivit ut den.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Minnesenhet>.
3
Välj önskad minnesenhet.
<Upp>
Tryck här för att gå till den övre nivån från den nuvarande.
<Kontrollera mediainformation>
Gör att du kan kontrollera serienummer och ledigt utrymme på minnesenheten.
Tryck här för att ta bort minnesenheten. Glöm inte att klicka på knappen för att säkert ta bort minnesenheten. För anvisningar om hur du tar bort, se Ta ut minnesenheten.
4
Använda filer och mappar.
Filer och mappar sparas
Visar om filer eller mappar har valt, ikoner som indikerar filtyp eller mapp, namn, filstorlek och datum/tid för sparande.
Tryck på <Namn> eller på <Datum/tid> för att sortera listan med filer och mappar efter namn eller datum/tid i stigande () eller fallande () ordning.
Om du loggar in med personlig autentiseringshantering behålls det senaste sorteringsvillkoret. Lista över objekt som kan ges egna inställningar
Om du har valt filer, visas numrerade ikoner för varje fil i den ordning du väljer dem. Om du skriver ut flera filer samtidigt, de skrivs också ut i denna ordning.
Totalt antal filer/mappar, antal valda filer och minnesanvändning för minnesenhet
Visar det totala antalet filer/mappar som sparats i minnesenheten, antalet valda filer och minnesanvändning för minnesenheten.
<Utskrift>
Skriver ut filer. Skriva ut filer i minnesenheten
<Mappåtgärder>
Tryck på denna i följande fall.
När du kontrollerar <Det aljer> för en mapp som finns på den visade nivån
När du utför <Skapa mapp> på den visade nivån
När du utför <Radera> för en mapp som finns på den visade nivån
Följande poster kan kontrolleras i <Det aljer>: Du kan även trycka på <Ändra namn på mapp> för att ändra mappens namn.
Mappnamn
Plats
Uppdaterad
<Redigera fil>
Tryck här för att ändra namn på eller radera filer.
<Visa bild>
Visar förhandsgranskningen av en fil. Du kan också skriva ut efter att ha kontrollerat förhandsgranskningsbilden och raderat onödiga sidor.
<Detaljer>
Visar följande poster. Du kan även trycka på <Ändra filnamn> för att ändra filens namn.
Filnamn
Plats
Filtyp
Format
Uppdaterad
<Rensa val>
Avmarkerar alla markerade filer i .
Visa växlingsknappen
Tryck på <Upp> för att gå till den övre nivån från den nuvarande. För att uppdatera innehållet i skärmbilden som visas, tryck på <Uppdatera>.
För att ändra filnamn
För att visa en förhandsgranskningsbild av en fil
För att kontrollera detaljerad information om en fil
För att radera en fil
För att skanna och spara dokument
För att skapa en mapp
För att ändra ett mappnamn
För att kontrollera detaljerad information om en mapp
7YAY-0AC