Spara dokument i andra enheter

Följ anvisningarna nedan för att spara scannade dokument i Avancerat utrymme på andra Canon flerfunktionsskrivare eller i en Windows-server.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och lagra>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Nätverk>.
4
Välj den enhet du vill ha tillgång till.
För information om objekt på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Arbeta med filer och mappar på andra enheter.
5
Visa lagringsplatsen och tryck på <Scanna>.
6
Ange lämpliga scanningsinställningar.
För scanningsinställningar se Inställningsskärm och åtgärder för att scanna och spara.
7
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sparas som filer.
När du avbryter scanningen, tryck på <Avbryt> eller  (Stopp) <Ja>.
När <Tryck på [Start] för att scanna nästa original.> visas
Om du vill kontrollera resultatet trycker du på  (Statusmonitor) <Lagra>  <Jobblogg>. Om <FEL> visas, har filen inte sparats. Försök igen.
7YAY-0A0