Llegiu això primer

Aquest manual s'ha de llegir juntament amb la Guia de l'usuari. La informació a la Guia de l'usuari se aplica a la versió de la plataforma 3.10, mentre que aquest manual descriu funcions afegides i altres canvis per a la versió de plataforma 3.11 o posterior.

Comprovar la versió

Depenent del model, potser no podeu aplicar l'última versió de la plataforma. Seguiu el procediment següent per comprovar la versió abans de llegir aquest manual.
1
Premeu el botó  (Comptador/Informació de dispositiu) o la tecla [Comptador/Informació de dispositiu].
2
Premeu <Info. disp./altra> <Revisar conf. de dispositiu>.
3
Comproveu la versió a <Versió de plataforma>.

Com llegir aquest manual

Els significats de les icones i altres símbols utilitzats en aquest manual s'expliquen a continuació. Les marques i les pantalles que no s'expliquen aquí, es descriuen a la Guia de l'usuari.
Versions compatibles
Les icones a continuació indiquen versions compatibles en les explicacions de canvis derivats d'actualitzacions de firmware.
Compatible amb la versió de la plataforma 3.12 o posterior
Compatible amb la versió de la plataforma 3.11 o posterior
Cerca de llistats de versions compatibles
Pàgina de llista de cerca
Permet buscar pàgines que enumeren tots els canvis en cada versió. Canvis per a cada versió.
Cerca per paraula clau
La cerca ingressant la versió com a paraula clau (per exemple, "ver. 3.11") mostra una llista de pàgines que inclouen aquesta paraula clau. A continuació, podeu buscar a les pàgines enumerades.
Models compatibles
Les icones a continuació indiquen informació que es limita a alguns models compatibles. Pot ser que alguns equips no estiguin disponibles segons el vostre país o regió.
Tots els models de color
Tots els models de blanc i negre
imageRUNNER ADVANCE C7580i III / C7570i III / C7565i III
imageRUNNER ADVANCE C7580i / C7570i / C7565i
imageRUNNER ADVANCE C5560i III / C5550i III / C5540i III / C5535i III
imageRUNNER ADVANCE C5560i / C5550i / C5540i / C5535i / C5535
imageRUNNER ADVANCE C3530i III / C3525i III / C3520i III
imageRUNNER ADVANCE C3530i / C3525i / C3520i
imageRUNNER ADVANCE C475iZ III / C475i III
imageRUNNER ADVANCE C356i III / C356P III
imageRUNNER ADVANCE C256i III
imageRUNNER ADVANCE C356i / C356P
imageRUNNER ADVANCE C256i
imageRUNNER ADVANCE C355iFC / C355i / C355P
imageRUNNER ADVANCE C255i
imageRUNNER ADVANCE 8505 III / 8595 III / 8585 III
imageRUNNER ADVANCE 8505 / 8595 / 8585
imageRUNNER ADVANCE 6575i III / 6565i III / 6555i III
imageRUNNER ADVANCE 6575i / 6565i / 6555i
imageRUNNER ADVANCE 4551i III / 4545i III / 4535i III / 4525i III
imageRUNNER ADVANCE 4551i / 4545i / 4535i / 4525i
imageRUNNER ADVANCE 715iZ III / 715i III
imageRUNNER ADVANCE 615iZ III / 615i III
imageRUNNER ADVANCE 525iZ III / 525i III
imageRUNNER ADVANCE 715iZ / 715i
imageRUNNER ADVANCE 615iZ / 615i
imageRUNNER ADVANCE 525iZ / 525i
Quan no es mostren les icones anteriors, s'admeten tots els models.

Configuració de com es mostra aquest manual

Podeu canviar la mida del text d'aquest manual i el disseny de la pantalla perquè s'adapti a l'equip en què es mostra. Opcions de visualització del manual
Si no podeu veure el manual en PDF, descarregueu Adobe Acrobat Reader des de la pàgina web d'Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Marques comercials

Google Cloud Print és una marca comercial de Google LLC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
La resta de noms de productes i companyies esmentats són marques comercials propietat de les companyies respectives.
7KLC-000