Canvis a Guia de l'administrador sobre la Configuració per a l'enllaç amb dispositius mòbils


Funcions mòbils
Amb la versió 8.0 i posteriors de Canon PRINT Business, podeu llegir i realitzar treballs de correu electrònic i fax mitjançant un dispositiu mòbil. Els originals es llegeixen i s'envien des d'un equip amb les opcions desades en el dispositiu mòbil.
Funcions mòbils  Funcions mòbils Funcions i funcions mòbils disponibles amb un dispositiu mòbil enllaçat a l'equip
Lectura i enviament posterior per correu electrònic d'un document
Enviament per fax
AirPrint
No
No*1
Canon PRINT Business (per a iOS)
Canon PRINT Business (per a Android)
Canon Print Service (Servei d'impressió de Canon)
No
No
Mopria®
No
No
Servei d'impressió predeterminat
No
No
*1 Es poden enviar documents en un Mac.
Configuració de l'equip segons la funció de connexió de el dispositiu mòbil Pas 1. Configuració de l'equip per connectar l'aplicació del dispositiu mòbil Per a Canon PRINT Business
1
Preparació per a l'ús de les funcions de lectura i correu electrònic/fax
<Opcions de gestió> <Llicències/Altres> <Permetre fer treballs des del dispositiu mòbil> <On> (predeterminat: <Off>)
Podeu configurar les opcions perquè els treballs no puguin realitzar-se des d'un dispositiu mòbil sense introduir primer el PIN que es mostra a l'equip.
<Opcions de gestió> <Llicències/Altres> <Permetre fer treballs des del dispositiu mòbil> <On>, després establiu <Autenticació amb codi PIN per a llegir treballs> → <On> (predeterminat: <On>)
7KLC-012