Canvis als manuals relacionats

En aquesta secció es descriuen els canvis que es poden aplicar als manuals relacionats per a l'equip.
7KLC-011