Elements nous

En aquesta secció es descriuen els nous elements afegits a Configuració.
7KLC-00E