Elements modificats

A continuació es mostren les opcions amb canvis en el contingut i les notes.
 (Configuració) <Opcions de funcions> <Desar/Accedir a fitxers> <Opcions dispositiu de memòria> <Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria>
L'opció predeterminada ha canviat a <On>.
Nom actual
Nom nou
<On>, <Off>
<On>, <Off>
(Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>  <Permetre impressió automàtica en iniciar sessió>
Si es canvia aquesta opció de <Off> a <On>, <Imprimir auto. treballs d'usuaris en iniciar sessió> s'estableix automàticament en <On> per a tots els usuaris. És a dir, els propis treballs dels usuaris s'imprimiran automàticament quan iniciïn sessió, sense que hagin de canviar cap configuració.
7KLC-00J