Altres canvis a la Guia de l'usuari

Funcions bàsiques Personalització de la pantalla tàctil Registre de configuracions i destinacions d'ús freqüent com a botons personals/botons compartits a la pantalla <Inici> Registre de botons personals/compartits
S'ha modificat la descripció de "Importació/exportació de botons desats" a la NOTA següent (s'ha modificat la descripció del segon punt).
Impressió Diversos mètodes d'impressió Copiar fitxers a una carpeta per imprimir (Hot Folder)
S'ha modificat la descripció del pas 3 d'"Afegir una Hot Folder" (canvis als elements disponibles).
Impressió Diversos mètodes d'impressió Copiar fitxers a una carpeta per imprimir (Hot Folder)
S'ha canviat la NOTA al pas 5 de "Desar fitxers a una Hot Folder per imprimir" "Quan es divulga a través de WebDAV" (s'ha modificat la descripció del segon punt).
Enllaç amb dispositius mòbils  Ús d'AirPrint
A continuació podeu consultar els canvis aplicats a la pantalla i la descripció del pas 4 a "Configuració de les opcions d'AirPrint" "Configuració d'opcions mitjançant Remote UI (IU remota)".
L'element [Display Errors for AirPrint] s'ha afegit a la pantalla.
L'element [Display Errors for AirPrint] s'ha afegit a la descripció.
Enllaç amb dispositius mòbils Ús de Google Cloud Print
Amb la finalització de la compatibilitat per a Google Cloud Print, el 31 de desembre de 2020, ja no es podrà imprimir amb Google Cloud Print.
Gestió de l'equip  Gestió dels usuaris  Ús d'altres funcions pràctiques de gestió d'autenticació personal  Configuració de la gestió d'ID de departaments
S'ha canviat la introducció.
Configuració Taula Configuració Preferències Xarxa
S'ha canviat el valor de <Longitud de prefix> (valor mínim canviat a 1).
Configuració Taula Configuració Preferències Xarxa
S'ha canviat el valor de <Longitud de prefix> (valor mínim canviat a 1).
Configuració Taula Configuració Preferències Opcions de volum
S'ha eliminat <So de fax entrant> d'"Element".
Manteniment  Impressió d'informes i llistes
S'ha modificat la NOTA d'"Impressió d'una llista de l'historial d'ús"  "Registre d'emmagatzematge" (canvis a la descripció del quart punt).
Còpia Operacions de còpia bàsiques
Al pas 4, s'han afegit altres explicacions addicionals al pas 3 d'"Ajust de la qualitat d'imatge de les còpies"  "Ajust de la densitat del fons de les còpies" (s'han afegit els punts segon i tercer).
Configuració  <Preferències>  <Opcions de paper>
S'ha afegit una NOTA a <Opcions predeterminades safata multiús>.
Funcions bàsiques Especificació de la safata de sortida del paper preimprès
S'ha canviat la descripció en "Funcions disponibles per la configuració del dispositiu i la safata de sortida" tal com es mostra a continuació.
S'ha eliminat "3 Way Unit-D" de la llista "Configuració del dispositiu" a cada element.
S'ha eliminat "Staple Finisher-AA" de "Configuració del dispositiu".
Configuració Taula Configuració Establir destinació
S'han canviat els comentaris a sota de les taules (s'ha modificat la descripció de *2).
Configuració  <Preferències>  <Opcions de paper>
S'ha canviat la descripció que hi ha a sota del procediment de transició de pantalla per a <Opcions predeterminades safata multiús> (s'ha modificat el segon punt).
Configuració<Opcions de funcions><Comú>
S'ha modificat la NOTA (s'ha eliminat el primer punt).
Configuració  <Preferències>  <Opcions de paper>
S'ha canviar la NOTA d'"<Opcions predeterminades safata multiús>" (s'ha modificat la descripció del quart punt).
Configuració  <Preferències>  <Opcions de paper>
S'ha canviar la NOTA d'"<Opcions predeterminades safata multiús>" (s'ha modificat la descripció del quart punt).
Configuració  <Preferències>  <Opcions temporitzador/energia>
S'ha canviat la descripció d'"<Usar sensor de moviment>" (s'ha modificat la descripció damunt les taules).
Configuració  <Preferències> <Opcions de paper>
S'ha canviar la NOTA d'"<Opcions predeterminades safata multiús>" (s'ha modificat la descripció del quart punt).
7KLC-00L