Změny v ukládání informací o serveru

Podpora zadávání domén v IP adresách při konfiguraci ověřování serveru Active Directory

Když doménu Active Directory zadáváte ručně, můžete teď zadat adresu IPv4 namísto názvu hostitele. Zadáním daného názvu hostitele nebo adresy IPv4 pak získáte přístup k serveru Active Directory.
7KLE-008