Přidání nových funkcí do funkce vizuálních zpráv

Do funkce vizuálních zpráv byly přidány následující funkce.

Skrytí obrazovek se zprávami o chybách

Obrazovky se zprávami o chybách se dosud zobrazovaly, když se z nějakého důvodu nezobrazil obsah. Můžete však nastavit, aby se obrazovky se zprávami o chybách nezobrazovaly.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR).
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce.
3
Klikněte na [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
V části [Content to Display When an Error Occurs] vyberte možnost [Do not display an error message or Visual Message content].
5
Klikněte na [OK].

Nastavení adres výjimek, když se nepoužívá proxy server

Zadejte nastavení proxy ve funkci vizuálních zpráv, aby odpovídala nastavením v části <Nastavení Proxy>. Pokud nebude zadané nastavení proxy, určený obsah se nemusí zobrazit. V takovém případě můžete nastavit adresu výjimky, aby se proxy server nepoužíval.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR).
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce.
3
Klikněte na [License/Other]   [Visual Message Settings]   [Proxy Settings].
4
V části [Address Without Using Proxy] zadejte adresy, pro které se nebude používat proxy server.
Můžete zadat více adres oddělených čárkou (,).
Můžete zadat až 255 znaků (pouze kód ASCII).
5
Klikněte na [OK].
7KLE-005