Nejdřív si přečtěte toto

Tuto příručku je třeba číst spolu s dokumentem Uživatelská příručka. Informace v dokumentu Uživatelská příručka se vztahují na verzi platformy Ver. 3.10, zatímco tato příručka popisuje přidané funkce a další změny týkající se verze platformy Ver. 3.11 nebo novější.

Kontrola verze

U některých modelů není možné použít nejnovější verzi platformy. Než se pustíte do čtení této příručky, zkontrolujte verzi podle postupu dole.
1
Stiskněte klávesu (Informace o počitadle nebo zařízení) nebo [Informace o počitadle nebo zařízení].
2
Stiskněte tlačítko <Informace o zařízení/Jiné> <Kontr. konfig. zařízení>.
3
Zkontrolujte verzi v části <Verze platformy>.

Jak číst tuto příručku

Význam ikon a dalších symbolů použitých v této příručce je vysvětlen dole. Označení a obrazovky, které nejsou vysvětleny zde, jsou popsané v dokumentu Uživatelská příručka.
Podporované verze
Následující ikony označují podporované verze ve vysvětleních o přidání nebo změnách, ke kterým vedly aktualizace firmwaru.
Podporované ve verzi platformy Ver. 3.12 nebo novější
Podporované ve verzi platformy Ver. 3.11 nebo novější
Hledání seznamů k podporovaným verzím
Hledání stránky se seznamem
Umožňuje hledat stránky, na kterých jsou uvedené změny v příslušné verzi. Změny u každé verze.
Hledání podle klíčového slova
Když jako klíčové slovo zadáte verzi (např. "Ver. 3.11"), zobrazí se seznam stránek, které obsahují dané klíčové slovo. Vypsané stránky pak můžete prohledat.
Podporované modely
Následující ikony označují informace, které se týkají jen určitých podporovaných modelů. Některé přístroje nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.
Všechny barevné modely
Všechny černobílé modely
imageRUNNER ADVANCE C7580i III / C7570i III / C7565i III
imageRUNNER ADVANCE C7580i / C7570i / C7565i
imageRUNNER ADVANCE C5560i III / C5550i III / C5540i III / C5535i III
imageRUNNER ADVANCE C5560i / C5550i / C5540i / C5535i / C5535
imageRUNNER ADVANCE C3530i III / C3525i III / C3520i III
imageRUNNER ADVANCE C3530i / C3525i / C3520i
imageRUNNER ADVANCE C475iZ III / C475i III
imageRUNNER ADVANCE C356i III / C356P III
imageRUNNER ADVANCE C256i III
imageRUNNER ADVANCE C356i / C356P
imageRUNNER ADVANCE C256i
imageRUNNER ADVANCE C355iFC / C355i / C355P
imageRUNNER ADVANCE C255i
imageRUNNER ADVANCE 8505 III / 8595 III / 8585 III
imageRUNNER ADVANCE 8505 / 8595 / 8585
imageRUNNER ADVANCE 6575i III / 6565i III / 6555i III
imageRUNNER ADVANCE 6575i / 6565i / 6555i
imageRUNNER ADVANCE 4551i III / 4545i III / 4535i III / 4525i III
imageRUNNER ADVANCE 4551i / 4545i / 4535i / 4525i
imageRUNNER ADVANCE 715iZ III / 715i III
imageRUNNER ADVANCE 615iZ III / 615i III
imageRUNNER ADVANCE 525iZ III / 525i III
imageRUNNER ADVANCE 715iZ / 715i
imageRUNNER ADVANCE 615iZ / 615i
imageRUNNER ADVANCE 525iZ / 525i
Když uvedené ikony chybí, jsou podporované všechny modely.

Jak nastavit zobrazení této příručky

V této příručce si můžete změnit velikost textu a přepnout si rozložení obrazovky podle zařízení, na kterém si příručku čtete. Nastavení zobrazení příručky
Pokud se vám nedaří zobrazit příručku ve formátu PDF, stáhněte si aplikaci Adobe Acrobat Reader z webu Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Ochranné známky

Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google LLC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Ostatní zde použité názvy produktů a společností mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.
7KLE-000