Změněné položky

Nastavení, u kterých se změnil obsah nebo poznámky, jsou uvedena dole.
 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí> <Uložit/Přístup k souborům> <Nastavení paměťového média> <Vybrat volbu při připojení paměťového média>
Výchozí nastavení se změnilo na <Zap>.
Aktuální název
Nový název
<Zap>, <Vyp>
<Zap>, <Vyp>
(Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>  <Povolit funkci automatického tisku při přihlášení>
Když změníte nastavení z hodnoty <Vyp> na <Zap>, možnost <Automaticky tisknout úlohy uživatele při přihlášení> se u všech uživatelů automaticky nastaví na <Zap>. To znamená, že když se uživatel přihlásí, automaticky se vytisknou jeho vlastní úlohy, aniž by musel měnit jakékoli nastavení.
7KLE-00J