Další změny v dokumentu Uživatelská příručka

Základní operace Přizpůsobení displeje dotekového panelu podle vlastních potřeb Uložení často používaných nastavení a míst určení jako Osobní tlačítka/Sdílená tlačítka na obrazovku <Hlavní obrazovka> Uložení Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek
Změnil se popis „Import/export uložených tlačítek“ v části POZNÁMKA níže (byl upraven popis v druhém bodu).
Tisk Různé metody tisku Kopírování souborů do složky k tisku (sledovaná složka)
Změnil se popis v kroku 3 oddílu „Přidání sledované složky“ (změna dostupných položek).
Tisk Různé metody tisku Kopírování souborů do složky k tisku (sledovaná složka)
Změnila se POZNÁMKA v kroku 5 oddílu „Uložení souborů do sledované složky kvůli tisku“  „Zpřístupnění přes WebDAV“ (byl upraven popis v druhém bodě).
Propojení s mobilními zařízeními  Použití služby AirPrint
Změnila se obrazovka a popis v kroku 4 v oddílu „Konfigurace nastavení služby AirPrint“ „Konfigurace nastavení pomocí Remote UI (Vzdálené UR)“, jak je uvedeno dole.
Na obrazovku byla přidána položka [Display Errors for AirPrint].
Do popisu byla přidána položka [Display Errors for AirPrint].
Propojení s mobilními zařízeními Použití služby Google Cloud Print
Protože 31. prosince 2020 končí podpora služby Google Cloud Print, nebudete už moci tisknout pomocí služby Google Cloud Print.
Správa stroje  Správa uživatelů  Použití jiných praktických funkcí správy osobního ověření  Nastavení správy ID oddělení
Změnil se úvod.
Nastavení/Uložení Tabulka Nastavení/Uložení Možnosti Síť
Změnila se hodnota <Délka prefixu> (minimální hodnota se změnila na 1).
Nastavení/Uložení Tabulka Nastavení/Uložení Možnosti Síť
Změnila se hodnota <Délka prefixu> (minimální hodnota se změnila na 1).
Nastavení/Uložení Tabulka Nastavení/Uložení Možnosti Nastavení hlasitosti
Z části Položka byla odstraněna položka <Příchozí vyzv. faxu>.
Údržba  Tisk hlášení a seznamů
Změnila se POZNÁMKA v oddílu „Tisk seznamu s historií používání funkcí“  „Výpis ukládání“ (změnil se popis ve čtvrtém bodě).
Kopírování  Základní operace kopírování
Byla přidána doplňující vysvětlení v kroku 4 do kroku 3 oddílu „Nastavení obrazové kvality kopií“  „Nastavení sytosti pozadí kopií“ (přidán druhý a třetí bod).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení papíru>
Do oddílu <Výchozí víceúčelové přihrádky> byla přidána POZNÁMKA.
Základní operace Zadání výstupní přihrádky pro potištěný papír
Změnil se popis v oddílu „Dostupné funkce podle konfigurace zařízení a výstupní přihrádky“, jak je uvedeno dole.
V seznamu „Konfigurace zařízení“ byla v každé položce odstraněna jednotka „3 Way Unit-D“.
V seznamu „Konfigurace zařízení“ byla odstraněna jednotka „Staple Finisher-AA“.
Nastavení/Uložení  Tabulka Nastavení/Uložení  Nastavit místo určení
Změnil se komentář pod tabulkami (byl upraven popis u *2).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení papíru>
Změnil se popis pod postupem přechodu z obrazovky týkající se <Výchozí víceúčelové přihrádky> (byl upraven popis v druhém bodu).
Nastavení/Uložení<Nastavení funkcí><Běžný>
Změnila se POZNÁMKA (byl odstraněn první bod).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení papíru>
Změnila se POZNÁMKA týkající se „<Výchozí víceúčelové přihrádky>“ (byl upraven popis ve čtvrtém bodě).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení papíru>
Změnila se POZNÁMKA týkající se „<Výchozí víceúčelové přihrádky>“ (byl upraven popis ve čtvrtém bodě).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>
Změnil se popis týkající se „<Použít senzor pohybu>“ (byl upraven popis nad tabulkami).
Nastavení/Uložení  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Změnila se POZNÁMKA týkající se „<Výchozí víceúčelové přihrádky>“ (byl upraven popis ve čtvrtém bodě).
7KLE-00L