Ændringer af <Hjem>-skærmen


Tilføjelse af <4 medium-små taster per side> i <Menu>  <Indstillinger for layout af Hjem-skærm>

Der er tilføjet flere indstillinger, når det gælder antallet og størrelsen af de knapper, der vises på skærmen.
Når du bruger denne indstilling, vises <Kommentar> ikke længere, når du registrerer personlige knapper/delte knapper.

Tilføjelse af visninger af genvejstaster til funktioner

Genvejstasterne, der vises på hver funktionsskærm, vises også på skærmen <Hjem>. Du kan registrere ofte anvendte funktioner for hurtigt at få adgang uden at skulle rulle på skærmen.
Genvejstaster vises ikke, når tidslinjen vises på skærmen <Hjem>.
7KLF-006